• Desert
  • Desert
  • Desert
  • Desert
  • Desert
  • Desert
  • Desert
اولين نمايشگاه تخصصي صنايع تبديلي کشاورزي  به کار خود پايان داد1 ديدار با مدير کل صدا و سيماي مرکز همدان و تقدير از عوامل سازمان در فعاليت هاي نمايشگاه2 اولين نمايشگاه تخصصي صنايع تبديلي کشاورزي  در همدان افتتاح شد3 پايان نمايشگاه صنايع دستي، مبل و منبت، سوغات و آئين هاي محلي4

Tab 1

ردیفتاریخنام نمایشگاهنام مدیر اجراییتلفن تماسواحدهای شرکت کنندهفرم ثبت نام
1 4-8 اسفند اولین نمایشگاه تخصصی صنایع تبدیلی 081-32546745
go

چاپ تقويم آرشیو More   دريافت تقویم نمایشگاهی  

Tab 2

   اولين نمايشگاه تخصصي صنايع تبديلي کشاورزي به کار خود پايان داد

 

به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل نمايشگاه بين المللي استان همدان

1393/12/16

   ديدار با مدير کل صدا و سيماي مرکز همدان و تقدير از عوامل سازمان در فعاليت هاي نمايشگاه

 

به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل نمايشگاه بين المللي استان همدان

1393/12/13

   اولين نمايشگاه تخصصي صنايع تبديلي کشاورزي در همدان افتتاح شد

 

به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل نمايشگاه بين المللي استان همدان

1393/12/11

   پايان نمايشگاه صنايع دستي، مبل و منبت، سوغات و آئين هاي محلي

 

به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل نمايشگاه بين المللي استان همدان

1393/12/06

   آغاز به کار نمايشگاه صنايع دستي، سوغات و آئين هاي محلي

 

به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل نمايشگاه بين المللي استان همدان

1393/11/30

   برگزاري نمايشگاه صنايع تبديلي همدان با اهداف توسعه گرايانه صنعت کشاورزي استان

 

به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل نمايشگاه بين المللي استان همدان

1393/11/19

   پايان کار چهاردهمين نمايشگاه تخصصي کودک و نوجوان همدان

 

به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل نمايشگاه بين المللي استان همدان

1393/11/18


آرشیو

Tab 3

Tab 4

 
 نظام جمهوري اسلامي ايران
 - - - - - - - - - - - - - - - - -
  بانکها، موسسات بيمه و بازارهاي بورس
 - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ادارات و سازمانهاي استان همدان
 - - - - - - - - - - - - - - - - -
 نمايشگاه هاي بين المللي کشور
 - - - - - - - - - - - - - - - - -
  روزنامه ها و خبرگزاري ها
 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tab 5

 

Tab 6

نمایشگاه بین المللی همدان در جراید نمایشگاه بین المللی همدان در وب

Tab 6

نام شرکت *
نام مدیر عامل
ثبت نام در نمایشگاه
آدرس پست الکترونیکی
تلفن جهت هماهنگی *
فکس
تلفن همراه
فعالیت/محصولات قابل عرصه
نشانی دفتر مرکزی