(GMT) / (Teh) 
  • Desert
  • Desert
  • Desert
  • Desert
Desert0 Desert1 Desert2 Desert3
  • Desert
  • Desert
  • Desert
  • Desert
Desert0 Desert1 Desert2 Desert3

Tab 1

 

Tab 2

   مدير عامل جديد شرکت نمايشگاه هاي بين المللي استان همدان منصوب شد

 

مدير عامل جديد شرکت نمايشگاه هاي بين المللي استان همدان منصوب شد

1396/06/08

   مدير عامل جديد شرکت نمايشگاه هاي بين المللي استان همدان منصوب شد

 

مدير عامل جديد شرکت نمايشگاه هاي بين المللي استان همدان منصوب شد

1396/06/08

   نمايشگاه صنعت ساختمان،تاسيسات و سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي آغاز به کار کرد.

 

نمايشگاه صنعت ساختمان،تاسيسات و سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي آغاز به کار کرد.

1396/06/08

   هفدهمين نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان هم زمان با چهاردهمين نمايشگاه تاسيسات،سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي و دکوراسيون داخلي در محل فعلي نمايشگاه هاي بين المللي استان همدان برگزار خواهد شد

 

هفدهمين نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان هم زمان با چهاردهمين نمايشگاه تاسيسات،سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي و دکوراسيون داخلي در محل فعلي نمايشگاه هاي بين المللي استان همدان برگزار خواهد شد

1396/06/05

   گشايش پنجمين نمايشگاه تجهيزات پزشکي

 

گشايش پنجمين نمايشگاه تجهيزات پزشکي

1396/06/05

   پنجمين نمايشگاه تجهيزات پزشکي،دندانپزشکي،بيمارستاني،آزمايشگاهي (سينا هلث) از تاريخ يکم تا سوم شهريور ماه در محل نمايشگاه هاي بين المللي استان همدان برگزار خواهد شد

 

پنجمين نمايشگاه تجهيزات پزشکي،دندانپزشکي،بيمارستاني،آزمايشگاهي (سينا هلث) از تاريخ يکم تا سوم شهريور ماه در محل نمايشگاه هاي بين المللي استان همدان برگزار خواهد شد

1396/05/26


اخبار بیشتر آرشیو اخبار

Tab 4

 
 نظام جمهوري اسلامي ايران
 - - - - - - - - - - - - - - - - -
  بانکها، موسسات بيمه و بازارهاي بورس
 - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ادارات و سازمانهاي استان همدان
 - - - - - - - - - - - - - - - - -
 نمايشگاه هاي بين المللي کشور
 - - - - - - - - - - - - - - - - -
  روزنامه ها و خبرگزاري ها
 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tab 5

 

Tab 6

نمایشگاه بین المللی همدان در جراید نمایشگاه بین المللی همدان در وب

Tab 6

نام شرکت  
نام مدیر عامل  
ثبت نام در نمایشگاه
آدرس پست الکترونیکی    
تلفن جهت هماهنگی  
فکس
تلفن همراه  
فعالیت/محصولات قابل عرصه  
نشانی دفتر مرکزی  
 

   
   
BAMDAD RITON CMS